TCAS/61 ประเภทรับร่วมกัน ม.เชียงใหม่ 2561

รับตรง60 นักเรียนที่มีผลการเรียนดี ภาคเหนือ ม.เชียงใหม่ 2560

[ หน้า 3 ] มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียนที่มีผลการเรียนดี 17 จังหวัดในเขตพัฒนาภาคเหนือ เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560

รับตรง60 นักเรียนที่มีผลการเรียนดี ภาคเหนือ ม.เชียงใหม่ 2560

หน้า: 1 2 3 4 5 6