TCAS/61 ประเภทรับร่วมกัน ม.เชียงใหม่ 2561

รับตรง59 ทั่วประเทศ พัฒนาฯช่วง 1 แพทย์/สถาปัตย์ ม.เชียงใหม่ 2559

[ หน้า 6 ] มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาช่วงที่ 1 คณะแพทยศาสตร์ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559

รับตรง59 ทั่วประเทศ พัฒนาฯช่วง 1 แพทย์/สถาปัตย์ ม.เชียงใหม่ 2559

หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9