TCAS/รับตรง61 ประเภทรับร่วมกัน ม.พะเยา 2561

รับตรง58 ทั่วประเทศ เพิ่มโอกาสทางการศึกษา ม.พะเยา 2558 (รอบหลัง Admissions)

[ หน้า 3 ] มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาสู่มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2558 (รอบหลัง Admissions)

รับตรง58 ทั่วประเทศ เพิ่มโอกาสทางการศึกษา ม.พะเยา 2558 (รอบหลัง Admissions)

หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8