คลังข้อสอบ

ข้อสอบรับตรง โควตาภาคฯ ม.ขอนแก่น 2558

รับตรง60 ผู้มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา ม.ขอนแก่น 2560

ดาวน์โหลดข้อสอบ การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยวิธีรับตรง โควตาภาคฯ ประจำปีการศึกษา 2558

ข้อสอบรับตรง ม.ขอนแก่น 2554 – 2555

รับตรง60 ผู้มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา ม.ขอนแก่น 2560

ดาวน์โหลดข้อสอบ การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยวิธีรับตรง ประจำปีการศึกษา 2554 และ 2555