โรงเรียนจ่าอากาศ

โครงการรับตรง 3 หลักสูตร โรงเรียนจ่าอากาศ 2557

โครงการรับตรง 3 หลักสูตร โรงเรียนจ่าอากาศ 2557

โรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ ปี 2557