รับตรง61 โควตาวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. ม.สงขลานครินทร์ 2561 (TCAS รอบ 1)

รับตรง61 โควตาวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. ม.สงขลานครินทร์ 2561 (TCAS รอบ 1)

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครและคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภายใต้โครงการ โควตาวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. ประจำปีการศึกษา 2561 (TCAS รอบ 1)

กําหนดการรับสมัคร

 • 22 ธันวาคม 2560 – 31 มกราคม 2561
 • (หน้า 2)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • วิศวกรรมทั่วไป (ไม่แยกสาขาวิชา) 100 คน — ศึกษาที่วิทยาเขตหาดใหญ่
 • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 50 คน — ศึกษาที่วิทยาเขตภูเก็ต
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ และมีผลการเรียนรวม 5 ภาคการศึกษาดังนี้
  • กลุ่มวิชาทางคณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.50 — จากรายวิชาในกลุ่มไม่ต่ำกว่า 10 หน่วยกิต
  • กลุ่มวิชาทางเคมี ไม่ต่ำกว่า 2.50 — จากรายวิชาในกลุ่มไม่ต่ำกว่า 6 หน่วยกิต
  • กลุ่มวิชาทางฟิสิกส์ ไม่ต่ำกว่า 2.50 — จากรายวิชาในกลุ่มไม่ต่ำกว่า 6 หน่วยกิต
  • กลุ่มวิชาทางภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 2.50 — จากรายวิชาในกลุ่มไม่ต่ำกว่า 6 หน่วยกิต
 • มีเกียรติบัตรที่เข้าร่วมการแข่งขัน หรือเข้าค่านวิศวกรรมศาสตร์/วิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • รวม 150 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลงาน
 • ยื่นผลการเรียน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 3)

วิธีสมัคร

 • ส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครทางไปรษณีย์ มาที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
 • (หน้า 2)
หน้า: 1 2 3 4