รับตรง60 คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ 2560

รับตรง60 คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ 2560

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โดยวิธีพิเศษ คณะเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

กําหนดการรับสมัคร

 • 10 – 17 กรกฎาคม 2560
 • (หน้า 4)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะเภสัชศาสตร์
  • เภสัชกรรมอุตสาหการ 20 คน
  • การบริบาลทางเภสัชกรรม 12 คน
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนวิทย์-คณิต
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.50
 • ไม่เป็นผู้ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์รับเข้าศึกษาไว้แล้วจากการคัดเลือกทุกวิธีการ ประจำปีการศึกษา 2560
 • มีผลการสอบ GAT / PAT 2 / O-NET
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • รวม 32 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 3)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 3)
หน้า: 1 2 3 4