รับตรง60 ทุน อบต.ภาคอีสาน คณะเทคนิคการแพทย์ ม.ขอนแก่น 2560

รับตรง60 ทุน อบต.ภาคอีสาน คณะเทคนิคการแพทย์ ม.ขอนแก่น 2560

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อคณะเทคนิคการแพทย์ โครงการนักเรียนที่ได้รับทุนจากองค์การบริหารส่วนตำบล ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2560

กําหนดการรับสมัคร

 • 4 – 28 เมษายน 2560
 • (หน้า 4)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะเทคนิคการแพทย์
  • สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 2 คน
  • สาขาวิชากายภาพบำบัด 2 คน
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 3.50
 • มีผลการสอบ PAT 2
 • มีผลการสอบ O-NET
 • ผ่านการคัดเลือก พร้อมทั้งได้รับทุนการศึกษาจากอบต.ตลอดหลักสูตรการศึกษา
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • รวม 4 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 3)

วิธีสมัคร

 • อบต.ส่งรายชื่อผู้ที่ได้รับทุน พร้อมหลักฐานการสมัครมาที่คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • (หน้า 3)
หน้า: 1 2 3 4