รับตรง62 โครงการเรียนล่วงหน้า รุ่นที่ 13 ม.เกษตรศาสตร์ 2562

รับตรง60 โควตาบุตรชาวประมง คณะประมง ม.เกษตรศาสตร์ 2560

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในคณะประมง โควตาโครงการส่งเสริมโอกาสการศึกษาต่อ บุตรชาวประมง ประจำปีการศึกษา 2560

กําหนดการรับสมัคร

 • 5 – 25 มกราคม 2560
 • (หน้า 3)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะประมง
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต
 • เป็นบุตรชาวประมงที่บิดาหรือมารดาประกอบอาชีพทางการประมง
 • มีคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.20
 • มีผลการสอบ GAT/PAT 1/PAT 2
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • 10 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 2)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางไปรษณีย์
 • หรือ สมัครด้วยตนเองที่ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • (หน้า 4)
หน้า: 1 2 3 4