รับตรง60 ความสามารถภาษาอังกฤษ สาขาดิจิทัลมีเดีย-นานาชาติ ม.สงขลา 2560 (3 รอบ)

รับตรง60 ความสามารถภาษาอังกฤษ สาขาดิจิทัลมีเดีย-นานาชาติ ม.สงขลา 2560 (3 รอบ)

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ เข้าศึกษาต่อสาขาวิชาดิจิตอลมีเดีย วิทยาลัยนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2560 (3 รอบ)

กําหนดการรับสมัคร

 • รอบ 1 : 8 ธันวาคม 2559 – 31 มกราคม 2560
 • รอบ 2 : 22 กุมภาพันธ์ – 20 มีนาคม 2560
 • รอบ 3 : 17 เมษายน – 15 มิถุนายน 2560
 • (หน้า 3)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดิจิตอลมีเดีย หลักสูตรนานาชาติ วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต หรือศิลป์-คำนวณ จากในประเทศ หรือต่างประเทศ
 • มีผลการทดสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
  • IELTS — ไม่ต่ำกว่า 6 หรือ
  • TOEFL
   • Paper-based — ไม่ต่ำกว่า 500 หรือ
   • Computer-based — ไม่ต่ำกว่า 173 หรือ
   • Internet-based — ไม่ต่ำกว่า 61 หรือ
  • TOEIC — ไม่ต่ำกว่า 600 หรือ
  • PSU-GET — ไม่ต่ำกว่า 70% หรือ
  • คะแนนที่ได้มาตรฐานตามประกาศของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • 20 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 4)
 • (ค่าเทอม หน้า 5)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางไปรษณีย์
 • หรือ สมัครโดยตรง ณ ที่ทำการวิทยาลัยนานาชาติ อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ LRC ชั้น 12 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
 • (หน้า 2)
หน้า: 1 2 3 4 5