TCAS/รับตรง61 โครงการ พสวท. คณะวิทยาศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ 2561

รับตรง60 Digital Media สร้างบรรยากาศสู่สากล ม.สงขลา 2560 (3 รอบ)

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการ Digital Media สร้างบรรยากาศสู่สากล สาขาวิชาดิจิทัลมีเดีย หลักสูตรนานาชาติ วิทยาลัยนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2560 (3 รอบ)

กําหนดการรับสมัคร

 • รอบ 1 : 8 ธันวาคม 2559 – 31 มกราคม 2560
 • รอบ 2 : 22 กุมภาพันธ์ – 20 มีนาคม 2560
 • รอบ 3 : 17 เมษายน – 15 มิถุนายน 2560
 • (หน้า 2)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดิจิทัลมีเดีย หลักสูตรนานาชาติ วิทยาลัยนานานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า จากในประเทศ หรือต่างประเทศ
  • หรือ มีผลสอบเทียบวุฒิการศึกษา IGCSE, IB หรือ GED
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • 20 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 3)
 • (ค่าเทอม หน้า 3)

วิธีสมัคร

 • ยื่นใบสมัครไปที่ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
 • (หน้า 2)
หน้า: 1 2 3