รับตรง60 รร. 14 จ.ภาคใต้ วิศวะเมคคาทรอนิกส์ ม.ทักษิณ-พัทลุง 2560

รับตรง60 รร. 14 จ.ภาคใต้ วิศวะเมคคาทรอนิกส์ ม.ทักษิณ-พัทลุง 2560

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ โควตาพิเศษโรงเรียนใน 14 จังหวัดภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2560

กําหนดการรับสมัคร

 • 7 – 20 ธันวาคม 2559
 • (หน้า 3)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ วิทยาเขตพัทลุง
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียน 14 จังหวัดภาคใต้ แผนวิทย์-คณิต
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.50
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระวิทย์และคณิต ไม่ต่ำกว่า 2.50
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • 14 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • โรงเรียนคัดเลือก
 • ยื่นผลการเรียน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 2)

วิธีสมัคร

 • ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจากโรงเรียน สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 2)
หน้า: 1 2 3 4