ปฏิทินรับตรง60 โครงการของคณะ ทั่วประเทศ ม.เชียงใหม่ 2560

ปฏิทินรับตรง60 โครงการของคณะ ทั่วประเทศ ม.เชียงใหม่ 2560

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศกำหนดการการรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการรับตรงของคณะ ประจำปีการศึกษา 2560

ปฏิทินรับตรง60 โครงการของคณะ ทั่วประเทศ ม.เชียงใหม่ 2560

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

ปฏิทินรับตรง60 โครงการของคณะ ทั่วประเทศ ม.เชียงใหม่ 2560

อื่นๆ

เว็บไซต์